6. aktualizace ZÚR Jihočeského kraje

Pořízení a obsah této aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 36/2017/ZK-3 ze dne 16. 2. 2017. Důvodem pro pořízení této aktualizace je obdržení podnětů oprávněných investorů, tj. Jihočeského kraje a Statutárního města České Budějovice. Do této aktualizace byl přesunut i požadavek Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, který byl zatím obsažen ve 4. aktualizaci. 

Veřejné projednání se bude konat dne 25. 10. 2017.

Veřejná vyhláška

Název Formát Velikost (MB)
Návrh pro veřejné  projednání PDF 13,9
Vyhodnocení SEA PDF 2,0
Vyhodnocení SEA - vyznačení změn od SJ PDF 2,0
Vyhodnocení SEA - výkres 1 JPG 1,2
Vyhodnocení SEA - výkres 2 JPG 1,1
Vyhodnocení SEA - výkres 3 JPG 0,6
Vyhodnocení předpokládaných vlivů na udržitelný rozvoj území PDF 2,0

 

Stanoviska a připomínky

Dotčený orgán Formát Velikost (MB)
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje PDF 0,3
Ministerstvo dopravy PDF 1,3
Ministerstvo průmyslu a obchodu PDF 0,6
Ministerstvo práce a sociálních věcí PDF 0,4
Ministerstvo vnitra PDF 0,6
Ministerstvo zdravotnictví PDF 0,6
Ministerstvo zemědělství PDF 0,3
Ministerstvo životního prostředí PDF 0,2
Krajský úřad - Jihočeský kraj - OZZL PDF 0,3
Ředitelství silnic a dálnic ČR PDF 0,1
NET4GAS PDF 0,3
Česká geologická služba PDF 0,7
Ministerstvo obrany ČR PDF 0,6

 

Kontakt

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice 370 76

posta@kraj-jihocesky.cz

386 720 111

 

Napište nám