Územně analytické podklady Dačice (2008)

Zcela první územně analytické podklady obcí, včetně rozboru udržitelného rozvoje území, byly po nabytí účinnosti zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, dokončeny ke dni 31. prosince 2008.

Dokumentace ke stažení:

Textová část PDF (831 kB)

 

Grafická část:

Výkres limitů využití území (část A (5,2 MB), část B (12,2 MB), část C (10,9 MB),  část D (5,3 MB))

Výkres hodnot  (část A (4,3 MB), část B (8,8 MB), část C (8,9 MB), část D (3,9 MB))

Výkres záměrů (část A (2,8 MB), část B (6,1 MB), část C (5,3 MB), část D (2,3 MB))

Problémový výkres (část A (5,1 MB), část B (12,5 MB), část C (11,7 MB), část D (4,8 MB))

 

Odkaz na oficiální stránky ÚAP Dačice je k dispozici ZDE.

Kontakt

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice 370 76

posta@kraj-jihocesky.cz

386 720 111

 

Napište nám