ÚAP Jihočeského kraje (2009)

První územně analytické podklady Jihočeského kraje, resp. rozbor udržitelného rozvoje území (dále jen „RURÚ“) zpracovala firma EKOTOXA, s. r. o. (Opava), která byla vybrána na základě výběrového řízení. Samotný dokument RURÚ byl krajským úřadem převzat v červnu 2008 a na jeho základě byla vyhotovena grafická část ÚAP. Dne 2. září 2008 byly neúplné územně analytické podklady Jihočeského kraje vzaty na vědomí Radou Jihočeského kraje a následně 16. září 2008 byly vzaty na vědomí i Zastupitelstvem Jihočeského kraje. Tyto ÚAP byly zkompletovány v průběhu června 2008, tedy cca ½ roku před dokončením ÚAP obcí, kterým stavební zákon uložil termín vyhotovení k 31. 12. 2008 (§ 185 odst. (3) stavebního zákona) a kterých musí ÚAP kraje, podle § 29 odst. (4) stavebního zákona, využít a vycházet z nich.

Práce na ÚAP Jihočeského kraje pokračovaly na základě průběžně dokončovaných ÚAP obcí i v druhé polovině roku 2008. V této souvislosti byl předán dokument RURÚ k oponentuře kompetentním osobám z řad zaměstnanců krajského úřadu i z jiných externích firem a jejich připomínky byly v odůvodněných případech do dokumentu zaimplementovány. Na základě upravené textové části RURÚ a nově získaných dat od obcí ÚAP byla zpracována pracovníky oddělení územního plánování grafická část územně analytických podkladů v rozsahu požadovaném vyhláškou č. 500/2006 Sb. Takto upravené územně analytické podklady Jihočeského kraje byly vzaty na vědomí Radou Jihočeského kraje dne 21. dubna 2009 (usnesení č. 410/2009/RK) a 19. května 2009 byly projednány Zastupitelstvem Jihočeského kraje (usnesení č. 240/2009/ZK).

První územně analytické podklady Jihočeského kraje byly pořízeny za finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu v rámci Integrovaného operačního programu.

Dokumentace ke stažení

Rozbor udržitelného rozvoje území

Název Část výkresu Formát Velikost (MB)
Textová část - PDF 9,5
Výkres hodnot 1 PDF 8,8
2 PDF 7,0
3 PDF 9,6
4 PDF 7,6
Výkres limitů využití území 1 PDF 8,5
2 PDF 7,6
3 PDF 9,3
4 PDF 6,4
Výkres záměrů 1 PDF 8,5
2 PDF 9,3
3 PDF 7,7
4 PDF 7,7
Problémový výkres 1 PDF 3,7
2 PDF 3,0
3 PDF 3,2
4 PDF 2,5

Doklad o projednání

Název Formát Velikost (MB)
Doklad o projednání PDF 0,4
Usnesení č. 240/2009/ZK PDF 0,5

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území

Název Formát Velikost (MB)
Textová část PDF 0,6
E ... kartogramy z oblasti pilíře pro hospodářský rozvoj ZIP 32,3
S ... kartogramy z oblasti pilíře pro soudržnost společenství obyvatel ZIP 71,5
P ... kartogramy z oblasti pilíře pro příznivé životní prostředí ZIP 79,4
O ... kartogramy z oblasti památkové péče ZIP 8,2

Kontakt

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice 370 76

posta@kraj-jihocesky.cz

386 720 111

 

Napište nám