3. aktualizace ZÚR Jihočeského kraje

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 5. 1. 2015 návrh oprávněného investora, tj. Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), na aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje.

Důvodem tohoto návrhu je uvést do souladu koridor pro modernizaci IV. tranzitního železničního koridoru D3/2 vymezený v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje, ve znění 1. aktualizace, s připravovanou dokumentací stavby „Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor, II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. Etapa Soběslav – Doubí’’.

Pořízení a obsah této aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 15/2015/ZK-15 ze dne 5. 2. 2015.

V souladu s ustanovením § 42 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve kterém se mj. uvádí, rozhodne-li zastupitelstvo kraje o aktualizaci Zásad územního rozvoje a jejím obsahu na návrh oprávněného investora z důvodu rozvoje veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje se v tomto případě nepořizuje, přistoupil Krajský úřad Jihočeského kraje rovnou ke zpracování návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje v souladu s § 37 odst. 1 stavebního zákona, aniž by pořídil zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo o vydání 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje dne 17. 12. 2015.

3. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje nabyla účinnosti dne 6. 1. 2016.

Textová a grafická část

Název Formát Velikost (MB)
Textová a grafická část PDF 10,8

 

Kontakt

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice 370 76

posta@kraj-jihocesky.cz

386 720 111

 

Napište nám