4. aktualizace ZÚR Jihočeského kraje

Pořízení a obsah této aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 345/2015/ZK-19 ze dne 5. 11. 2015. Důvodem pro pořízení této aktualizace je reakce na změny vyvolané změnou právních předpisů a schválení nových koncepčních dokumentů (zrušení kategorie rychlostních komunikací, změna hranic vojenského újezdu, vznik nové obce na území kraje, schválení nových krajských koncepcí apod.), dále reakce na schválenou 1. aktualizaci Politiky územního rozvoje ČR a na nové podněty občanů a obcí.

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje byla projednána a schválena Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne 22. září 2016 pod usnesením č. 404/2016/ZK-25.

 

Název Formát Velikost (MB)
Zpráva o uplatňování za uplynulé období PDF 2,1

 

Kontakt

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice 370 76

posta@kraj-jihocesky.cz

386 720 111

 

Napište nám