6. aktualizace ZÚR Jihočeského kraje

Pořízení a obsah této aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 36/2017/ZK-3 ze dne 16. 2. 2017. Důvodem pro pořízení této aktualizace je obdržení podnětů oprávněných investorů, tj. Jihočeského kraje a Statutárního města České Budějovice. Do této aktualizace byl přesunut i požadavek Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, který byl zatím obsažen ve 4. aktualizaci. 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje vydalo 6. aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje dne 22. února 2018 pod č. usnesení 10/2018/ZK/11. 

6. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje nabyla účinnosti dne 9. března 2018.

Název Formát Velikost (MB)
6. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (textová i grafická část) PDF 11,6
Vyhodnocení SEA PDF 2,0
Vyhodnocení SEA - vyznačení změn od SJ PDF 2,0
Vyhodnocení SEA - výkres 1 JPG 1,2
Vyhodnocení SEA - výkres 2 JPG 1,1
Vyhodnocení SEA - výkres 3 JPG 0,6
Vyhodnocení předpokládaných vlivů na udržitelný rozvoj území PDF 2,0

 

Stanoviska a připomínky

Dotčený orgán Formát Velikost (MB)
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje PDF 0,3
Ministerstvo dopravy PDF 1,3
Ministerstvo průmyslu a obchodu PDF 0,6
Ministerstvo práce a sociálních věcí PDF 0,4
Ministerstvo vnitra PDF 0,6
Ministerstvo zdravotnictví PDF 0,6
Ministerstvo zemědělství PDF 0,3
Ministerstvo životního prostředí PDF 0,2
Krajský úřad - Jihočeský kraj - OZZL PDF 0,3
Ředitelství silnic a dálnic ČR PDF 0,1
NET4GAS PDF 0,3
Česká geologická služba PDF 0,7
Ministerstvo obrany ČR PDF 0,6

 

Kontakt

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice 370 76

posta@kraj-jihocesky.cz

386 720 111

 

Napište nám