Územně analytické podklady České Budějovice (2008)

Zcela první územně analytické podklady obcí, včetně rozboru udržitelného rozvoje území, byly po nabytí účinnosti zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, dokončeny ke dni 31. prosince 2008.

Dokumentace ke stažení:

Textové části  FTP

 

Grafická část:

Výkres limitů využití území  FTP

Výkres hodnot  FTP

Výkres záměrů  FTP

Problémový výkres FTP

Odkaz na oficiální stránky ÚAP České Budějovice jsou k dispozici ZDE.

Kontakt

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice 370 76

posta@kraj-jihocesky.cz

386 720 111

 

Napište nám