Územně analytické podklady Český Krumlov (2008)

Zcela první územně analytické podklady obcí, včetně rozboru udržitelného rozvoje území (RURÚ), byly po nabytí účinnosti zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, dokončeny ke dni 31. prosince 2008.

Dokumentace ke stažení:

Textová část  PDF (7,4 MB)

 

Grafická část:

Výkres limitů využití území  ZIP (část 1 (72,8 MB), část 2 (66,4 MB))

Výkres hodnot  ZIP (část 1 (50,7 MB), část 2 (48,3 MB))

Výkres záměrů  ZIP (část 1 (47,9 MB), část 2 (45,7 MB))

Problémový výkres ZIP (část 1 (79,1 MB), část 2 (86,3 MB), část 3 (84,6 MB))

 

Odkaz na oficiální stránky ÚAP Český Krumlov je k dispozici ZDE

 

 

Kontakt

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice 370 76

posta@kraj-jihocesky.cz

386 720 111

 

Napište nám