ERRAM CZ-AT

"Prostorová analýza dostupnosti území pomocí rastrového modelu CZ-AT"

Dostupnost sociálních institucí a hospodářských zařízení, stejně jako pracovních sil, jsou důležitými faktory při rozhodování o výběru lokality. Díky rozvoji veřejné, technické a dopravní infrastruktury v příhraniční oblasti Dolního Rakouska a českých příhraničních krajů se zásadně mění kvalita hospodářských a sídelních lokalit v zájmovém území. Pro strategické rozhodování v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje jsou z přeshraniční perspektivy informace o dopadech velmi významné. Země Dolní Rakousko "Prostorovou analýzu dostupnosti území pomocí rastrového modelu" (krátce ERRAM) již velmi úspěšně využívá ke znázornění dostupností.

Proto má být "Prostorová analýza dostupnosti území pomocí rastrového modelu" (krátce ERRAM) spolkové země Dolního Rakouska dále rozvinuta, vytvořena přeshraniční databáze a zpřístupněna všem na projektu zúčastněným partnerům. Bude tak možné stanovit potenciály lokalit v regionech i přeshraničně, v užším prostoru a nezávisle na správních a státních hranicích.

Projektoví partneři

Cíle projektu

Cílové skupiny

Cílové skupiny pro GIS nástroj: veřejné správy krajů, spolkových zemí a měst v řešeném území, obce.
Cílové skupiny pro výsledky z vyhodnocení lokalit: regionální organizace (Regionální managementy, EUREGIA, ...), experti v oblasti územního plánování, dopravy a regionálního rozvoje, Agentury hospodářského rozvoje, zájmová sdružení, podnikatelé, regionální obyvatelstvo, veřejné a výzkumné instituce, investoři a neziskový sektor.

Výstupy projektu

Název Formát Velikost (MB)
Výsledný atlas lokalit PDF 64,1

Oficiální stránky projektu: www.raumordnung-noe.at

Kontakt

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice 370 76

posta@kraj-jihocesky.cz

386 720 111

 

Napište nám