Dotační programy

Krajský úřad Jihočeského kraje pro rok 2017 vypsal dotační program "Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje" jehož cílem je podpora zpracování územně plánovací dokumentace obcí v Jihočeském kraji tam, kde závazná územně plánovací dokumentace doposud chybí, nebo nevyhovuje požadavkům současně platných právních předpisů a taktéž stanovil  "Pravidla pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu vyvolané aktualizací ZÚR" jimiž by se měla řídit úhrada nákladů na pořízení změny územního plánu, pokud její pořízení vyplývá ze Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, respektive z jejích aktualizací.

Kontakt

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice 370 76

posta@kraj-jihocesky.cz

386 720 111

 

Napište nám