RAINMAN

Integrated Heavy Rain Risk Management
(integrované řízení rizik přívalových srážek)

Cílem projektu je vytvoření a ověření metodického postupu, který povede ke zvýšení ochrany území proti bleskovým povodním způsobených přívalovými srážkami. Problematika bleskových povodní spočívá v jejich lokální nahodilosti, kdy je postiženo území v daleko menším měřítku než při "standardních" povodňových událostech. Nicméně škody na majetku a ohrožení zdraví a životů obyvatelstva jsou naprosto srovnatelné a mnohdy i vyšší než v průběhu "standardních" povodňových událostí. Hrozba bleskových povodní spočívá v mnoha aspektech, a to především v obtížnosti jejich předpovědi, kdy je obtížné určit jak místo dopadu, tak i intenzitu přívalové srážky. Další problém spojený s bleskovými povodněmi spočívá v tom, že ohrožení obyvatelstva nemusí nutně přijít z vlastního vodního toku v postiženém povodí, ale z míst, kde dochází k soustředění povrchového odtoku.

Prevence ochrany před bleskovými povodněmi nespočívá pouze v technických zásazích na vodním toku např. formou zvýšení kapacity koryta nebo jiných technických opatření, ale rovněž, a to především, ve vytipování míst, kde může dojít k soustředěnému povrchovému odtoku.

První fáze řešení bude spočívat ve výběru těchto lokalit na základě historických zkušeností,
rekognoskace terénu nebo prostřednictvím modelových nástrojů. Z těchto území pak budou vytipovány pilotní lokality ležící v různých přírodních podmínkách a s různým využitím území. Na základě dat z těchto území proběhne první fáze přípravy metodiky ochrany území před bleskovými povodněmi.

Ve druhé fázi projektu bude tato metodika ověřena na pilotních lokalitách.

Aktuálně

Do konce května 2018 probíhá dotazníkové šetření. Dotazník je k dispozici na adrese https://surveys.iu-info.de/978572?lang=cs

 

Projektoví partneři

Cíle projektu

Cílové skupiny

Leták projektu (anglicky)

Název Formát Velikost (MB)
Informační leták (CZ) PDF 0,8
Plakát (CZ) PDF 0,8

Oficiální stránky projektu: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/RAINMAN.html

 

Kontakt

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice 370 76

posta@kraj-jihocesky.cz

386 720 111

 

Napište nám