RP Propojení Klápa - Hraničník

Povinnost zpracovat regulační plán Propojení Klápa  - Hraničník vyplývá z dohody o narovnání rozporů ohledně Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje uzavřené mezi Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem pro místní rozvoj.

V současné době je zpracován návrh regulačního plánu a proběhlo hodnocení vlivu regulačního plánu na životní prostředí. Vzhledem ke skutečnosti, že regulační plán nahrazuje pro část záměrů územní rozhodnutí a záměr výstavby zasahuje do I. a II. zóny Národního parku Šumava, je nutno před vydáním regulačního plánu mimo prokázání veřejného zájmu získat i povolující rozhodnutí vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Tyto podklady jsou v současné době zajišťovány.

Kontakt

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice 370 76

posta@kraj-jihocesky.cz

386 720 111

 

Napište nám