Územně analytické podklady Soběslav (2008)

Zcela první územně analytické podklady obcí, včetně rozboru udržitelného rozvoje území (RURÚ), byly po nabytí účinnosti zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, dokončeny ke dni 31. prosince 2008.

Dokumentace ke stažení:

Textová část  PDF (677 kB)

 

Grafická část:

Výkres limitů využití území  PDF (10,5 MB)

Výkres hodnot  PDF (10 MB)

Výkres záměrů  PDF (8,7 MB)

Problémový výkres PDF (12 MB)

 

Odkaz na oficiální stránky ÚAP Soběslav jsou k dispozici ZDE

 

 

Kontakt

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice 370 76

posta@kraj-jihocesky.cz

386 720 111

 

Napište nám