Územně analytické podklady Tábor (2008)

Zcela první územně analytické podklady obcí, včetně rozboru udržitelného rozvoje území (RURÚ), byly po nabytí účinnosti zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, dokončeny ke dni 31. prosince 2008.

Dokumentace ke stažení:

Textová část:

Podklady RURÚ  PDF (8,9 MB)

Dokumentace RURÚ  PDF (2,3 MB)

 

Grafická část:

Výkres limitů využití území ZIP (21,9 MB)

Výkres hodnot ZIP (19,6 MB)

Výkres záměrů ZIP (14,8 MB)

Problémový výkres ZIP (19,4 MB)

 

Odkaz na oficiální stránky ÚAP Tábor je k dispozici ZDE

 

 

Kontakt

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice 370 76

posta@kraj-jihocesky.cz

386 720 111

 

Napište nám