Územně analytické podklady Týn nad Vltavou (2008)

Zcela první územně analytické podklady obcí, včetně rozboru udržitelného rozvoje území (RURÚ), byly po nabytí účinnosti zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, dokončeny ke dni 31. prosince 2008.

Dokumentace ke stažení:

Textová část PDF (2 MB)

 

Grafická část:

Výkres limitů využití území PDF (5,4 MB)

Výkres hodnot PDF (1,4 MB)

Výkres záměrů PDF (1,3 MB)

Problémový výkres PDF (2,3 MB)

 

Odkaz na oficiální stránky ÚAP Týn nad Vltavou jsou k dispozici ZDE

 

 

Kontakt

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice 370 76

posta@kraj-jihocesky.cz

386 720 111

 

Napište nám