2. úplná aktualizace ÚAP Třeboň (2012)

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ukládá v § 28 pořídit každé 2 roky úplnou aktualizaci. Druhá úplná aktualizace ÚAP obcí s rozšířenou působností byla dokončena k 31. 12. 2012.

Dokumentace ke stažení:

Textová část:

Textová část (podklady RURÚ, dokumentace RURÚ)  PDF (796 kB)

Karty obcí  ZIP (4 MB)

Vyhodnocení zastavitelných ploch  PDF (129 kB)

 

Grafická část:

Výkres limitů využití území PDF (51,5 MB)

Výkres hodnot PDF (42,2 MB)

Výkres záměrů PDF (20,1 MB)

Problémový výkres PDF (27,4 MB)

 

Kartogramy:

1. hospodářský pilíř  PDF (251 kB)  tabulka  (249 kB)

2. přírodní pilíř  PDF (255 kB)   tabulka  (240 kB)

3. sociální pilíř  PDF  (188 kB) tabulka  (251 kB)

4. kartogram vyváženosti  PDF (419 kB)

 

Ostatní:

1.  mapa cykloturistické infrastruktury  PDF (8,3 MB)

2. mapa střetů záměrů s limity  PDF (2,1 MB)

 

Odkaz na oficiální stránky ÚAP Třeboň jsou k dispozici ZDE

Kontakt

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice 370 76

posta@kraj-jihocesky.cz

386 720 111

 

Napište nám