Územní studie Jižní obchvat Dolního Bukovska

  

 

 

 

 

 

 

Dokumentace je zpracována na základě objednávky Jihočeského kraje (JČK). Potřebnost stavby je dána potřebou zajištění kapacity, bezpečnosti a přiměřeného komfortu dopravy na silnici II/147 v souvislosti se Souborem staveb 04. Tyto požadavky vyplývají z požadavků dokumentace EIA na dostavbu jaderné elektrárny Temelín (ETE). Stávající trasa silnice II/147 prochází průtahem městysem Dolní Bukovsko a z hlediska směrových a šířkových poměrů je jako taková nevhodná pro návoz materiálu pro dostavbu ETE. V neposlední řadě se jedná také o problematiku hluku a emisí z provozu nákladních vozidel.

Vyhledávací studie je zpracována zejména z následujících důvodů:

Územní studie je zapsána v centrální evidenci územně plánovací činnosti krajů vedené Ústavem územního rozvoje.

Textová část

Název Formát Velikost (MB)
Průvodní zpráva PDF 4,8
Průvodní zpráva, vč. přimknuté varianty PDF 11,0

Grafická část

Název Formát Velikost (MB)
Situace širších vztahů PDF 0,7
Situace řešených variant PDF 9,2
Situace variant na podkladu nového ÚP PDF 19,2
Zákres přimknuté varianty jižního obchvatu do nového ÚP PDF 6,8
Situace variant, vč. přimknuté PDF 3,3
Varianta severního obchvatu (SOd) - situace PDF 1,1
Varianta severního obchvatu (SOd) - podélný profil PDF 0,8
Varianta severního obchvatu (SOd) - vzorový řez PDF 0,7
Varianta jižního oddáleného obchvatu (JOd) - situace PDF 2,5
Varianta jižního oddáleného obchvatu (JOd) - podélný profil PDF 0,9
Varianta jižního oddáleného obchvatu (JOd) - vzorový řez PDF 0,7
Varianta průtah PDF 7,6
Varianta jižního přimknutého obchvatu (JUp) - situace PDF 6,5
Varianta jižního přimknutého obchvatu (JUp) - podélný profil PDF 0,8
Varianta jižního přimknutého obchvatu (JUp) - řezy PDF 0,8
Zákres přimknuté varianty jižního obchvatu do území těžby PDF 1,9
Majetkoprávní vztahy PDF 4,8
Majetkoprávní vztahy - přimknutá varianta jižního obchvatu PDF 1,7

 

Kontakt

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice 370 76

posta@kraj-jihocesky.cz

386 720 111

 

Napište nám