ÚS letiště Tchořovice

ÚS Třeboňsko - Novohradsko

Studie byla pořízena na žádost dotčených obcí. Důvodem pořízení je prověření možných variant budoucího využití bývalého vojenského letiště Tchořovice. Součástí studie je i hodnocení krajinného rázu. Územní studie je zapsána v centrální evidenci územně plánovací činnosti krajů vedené Ústavem územního rozvoje (www.uur.cz).

 

Název Formát Velikost (MB)
Textová část PDF 0,3
Přílohy textové části PDF 0,3
Grafická část PDF 0,5

Kontakt

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice 370 76

posta@kraj-jihocesky.cz

386 720 111

 

Napište nám