ÚS obchvatu města Trhové Sviny

Územní studie prověření úpravy a dořešení koridoru obchvatu města Trhové Sviny

ÚS obchvatu Trhové Sviny

Důvodem pro pořízení územní studii „prověření úpravy a dořešení koridoru obchvatu města Trhové Sviny“ byla reakce na uplatněnou námitku města Trhové Sviny k první aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje.

Tato územní studie prověřila a navrhla následující úpravy koridoru obchvatu města Trhové Sviny:

Textová část

Název Formát Velikost (MB)
Textová část PDF 7,5

Grafická část

Název Formát Velikost (MB)
Výkres širších vztahů PDF 20,1
Výkres posuzovaných variant PDF 12,7
Výkres vybrané trasy PDF 7,4
Výkres vybrané trasy v celé trase obchvatu PDF 7,1
Podélný profil a vzorové příčné řezy PDF 0,4
Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL PDF 5,7
Zákres vybrané trasy do ortofotomapy PDF 5,1
Detaily křižovatek PDF 6,4

 

 

Kontakt

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice 370 76

posta@kraj-jihocesky.cz

386 720 111

 

Napište nám