ÚS silnice I/34 u obce Lásenice

ÚS Třeboňsko - Novohradsko

Cílem pořízení územní studie bylo vyhledání optimálního řešení vedení komunikace I/34 v prostoru obce Lásenice. Územní studie je zapsána v centrální evidenci územně plánovací činnosti krajů vedené Ústavem územního rozvoje (www.uur.cz).

 

Název Formát Velikost (MB)
Analýza PDF 2,1
Textová část PDF 0,4
Grafická část PDF 3,7

Kontakt

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice 370 76

posta@kraj-jihocesky.cz

386 720 111

 

Napište nám