ÚS přeložky silnice II/141 Číčenice

ÚS Třeboňsko - Novohradsko

Důvodem pořízení bylo prověření možných variant řešení přeložky silnice II/141 v obci Číčenice z důvodu nesouhlasu občanů obce s řešením navrženým v konceptu ÚPVÚC. Územní studie je zapsána v centrální evidenci územně plánovací činnosti krajů vedené Ústavem územního rozvoje (www.uur.cz).

 

Název Formát Velikost (MB)
Textová část PDF 0,1
Grafická část PDF 0,4

Kontakt

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice 370 76

posta@kraj-jihocesky.cz

386 720 111

 

Napište nám