ÚS Hůry - Vědecko-technický park

ÚS Třeboňsko - Novohradsko

Cílem pořízení územní studie je prověření možného řešení spočívající ve využití řešeného území dle konkrétních záměrů a požadavků investorů a postupných nároků na řešení dopravy a kapacity sítí technické infrastruktury. Součástí řešení je návrh regulačních prvků plošného a prostorového uspořádání a architektonického řešení. Územní studie je zapsána v centrální evidenci územně plánovací činnosti krajů vedené Ústavem územního rozvoje (www.uur.cz).

 

Název Formát Velikost (MB)
Textová část PDF 0,6
Hlavní výkres PDF 0,9
Výkres širších vztahů PDF 0,9
Koordinační výkres PDF 1,0

Kontakt

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice 370 76

posta@kraj-jihocesky.cz

386 720 111

 

Napište nám