Vazby mezi prevencí povodňových rizik a cestovním ruchem

Předmětem studie „Vazby mezi prevencí povodňových rizik a cestovním ruchem“ je identifikace stávající i navrhované infrastruktury pro vodní turistiku se zaměřením na přistávací místa (přístavy, přístaviště, vývaziště) a vybraná ubytovací zařízení (tábořište, kempy, rekreační střediska) ve vazbě na vodní toky Vltava, Otava a Lužnice na území Jihoceského kraje, zhodnocení míry ohrožení této infrastruktury povodněmi, posouzení její dopravní dostupnosti, dostupnosti navazující občanské vybavenosti a atraktivit cestovního ruchu a v neposlední řadě vyhodnocení rozvojových potenciálů jednotlivých lokalit této infrastruktury.

Studie Vazby mezi prevencí povodňových rizik a cestovním ruchem byla pořízena za finanční podpory projektu LABEL.

Název Část výkresu Formát Velikost (MB)
Textová část - PDF 45,2
Přehledová mapa dopravní infrastruktury Vltava PDF 28,7
Lužnice PDF 45,3
Otava PDF 7,4

 

Kontakt

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice 370 76

posta@kraj-jihocesky.cz

386 720 111

 

Napište nám