Studie k prověření alternativního vedení trasy 400 kV Kočín - Mírovka

V rámci dohody uzavřené mezi Krajským úřadem Jihočeského kraje a Ministerstvem kultury v roce 2011 se Krajský úřad Jihočeského kraje zavázal v rámci 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje prověřit alternativní vedení koridoru záměru VVN 400kV Kočín – Mírovka tak, aby byly minimalizovány negativní dopady ve vztahu k zájmům památkové péče a koridor byl veden mimo území Soběslavských blat. Předmětem této studie je tak posouzení původní trasy vymezené v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje s variantními trasami navrženými Ministerstvem kultury.

Název Část výkresu Formát Velikost (MB)
Textová část - PDF 2,8
Varianty tras 1 PDF 2,4
2A PDF 5,0
2B PDF 4,5

 

Kontakt

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice 370 76

posta@kraj-jihocesky.cz

386 720 111

 

Napište nám