Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje dne 13. 9. 2011 a účinnosti nabyly dne 7. 11. 2011.

Textová část

Název Formát Velikost (MB)
Zásady územního rozvoje - opatření obecné povahy PDF 0,5
Výroková část - příloha č. 1 opatření obecné povahy PDF 1,8
Odůvodnění - příloha č. 2 opatření obecné povahy PDF 5,3
Výpis usnesení z jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 13. 9. 2011 PDF 0,4

Grafická část

Výroková část

Název Část výkresu Formát Velikost (MB)
Výkres uspořádání kraje 1 : 100 000 1 PDF 10,0
2 PDF 8,7
Výkres ploch a koridorů nadmístního významu včetně ÚSES 1 : 50 000 1A PDF 3,4
1B PDF 3,2
2A PDF 5,4
2B PDF 5,4
3A PDF 5,8
3B PDF 6,7
4A PDF 5,5
4B PDF 1,5
Výkres ploch a koridorů nadmístního významu včetně ÚSES 1 : 100 000 1 PDF 6,2
2 PDF 5,6
Samostatný výkres ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury 1 : 50 000 1A PDF 2,5
1B PDF 2,2
2A PDF 3,8
2B PDF 3,4
3A PDF 3,7
3B PDF 3,7
4A PDF 3,2
4B PDF 0,9
Samostatný výkres ploch a koridorů ÚSES 1 : 50 000 1A PDF 5,6
1B PDF 3,1
2A PDF 9,3
2B PDF 5,2
3A PDF 10,5
3B PDF 7,8
4A PDF 6,4
4B PDF 1,9
Výkres oblastí se shodným krajinným typem 1 : 100 000 1 PDF 11,5
2 PDF 9,6
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 50 000 1A PDF 3,1
1B PDF 1,7
2A PDF 4,8
2B PDF 2,8
3A PDF 5,2
3B PDF 3,7
4A PDF 2,7
4B PDF 1,4
Výkres oblastí, ploch a koridorů - uloženo prověření územní studií nebo pořízení regulačního plánu 1 : 100 000 1 PDF 6,6
2 PDF 8,6

Odůvodnění

Název Část výkresu Formát Velikost (MB)
Koordinační výkres 1 : 50 000 1A PDF 4,0
1B PDF 2,1
2A PDF 6,5
2B PDF 3,7
3A PDF 7,0
3B PDF 5,0
4A PDF 3,7
4B PDF 1,7
Transformovaný koordinační výkres 1 : 100 000 1 PDF 7,6
2 PDF 7,0
Výkres širších vztahů 1 : 500 000 1 PDF 1,7

Stanoviska dotčených orgánů a dohody

Název Číslo Formát Velikost (MB)
Stanoviska dotčených orgánů a dohody 1 ZIP 14,1
2 ZIP 12,7
3 ZIP 12,5
4 ZIP 12,1
5 ZIP 12,2
6 ZIP 12,5
7 ZIP 13,5
8 ZIP 12,7
9 ZIP 12,7
10 ZIP 11,4
11 ZIP 4,0

Kontakt

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice 370 76

posta@kraj-jihocesky.cz

386 720 111

 

Napište nám