Pravidla pro úhradu nákladů (Dotační programy)

 

Pravidla pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu vyvolané aktualizací ZÚR

 

Pokud pořízení změny územního plánu vyplývá ze zásad územního rozvoje nebo z jejich aktualizace, v souladu s § 45 odst. 2 stavebního zákona, hradí takto vyvolané náklady kraj, s výjimkou případů, kdy příslušná část aktualizace zásad územního rozvoje, která změnu územního plánu vyvolala, byla vydána na základě výhradní potřeby dotčené obce. Podle § 187 odst. 5 stavebního zákona se ustanovení § 45 odst. 2 neuplatní na první vydané zásady územního rozvoje.

Z důvodu vydání aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje schválila Rada Jihočeského kraje Pravidla pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu vyvolanou některou z aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje.

Pravidla ke stažení PDF (362 KB)