Čekejte prosím ...
Jevy ÚAP
1 záznam
  Číslo jevu Název jevu Právní předpis Popis jevu SDM  
images/self 72A elektrická stanice, včetně ochranného pásma Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), §1, §33, §46; Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §175. Elektrická stanice (rozvodna, trafostanice) ZVN/VVN, VVN/VN, VN/NN. images/folder_empty
Organizace poskytující daný JEV
18 záznamů
  Název IČO Územní působnost Typ subjektu Data spravuje Poznámka  
images/self Boletice, Vojenský újezd 60162694 ORP Český Krumlov Územní samosprávný celek ORP   images/info_i
images/self ČEPS, a.s. 25702556 Jihočeský kraj Firma Kraj   images/info_i
images/self Český Krumlov 00245836 ORP Český Krumlov Územní samosprávný celek ORP   images/info_i
images/self ČEZ, a.s. 45274649 Jihočeský kraj Firma Kraj/ORP   images/info_i
images/self ČEZ Distribuce, a. s. 24729035 Jihočeský kraj Firma Kraj   images/info_i
images/self E.ON Česká republika, a.s. - zaniklá 26078180 Jihočeský kraj Firma ORP Společnost zanikla k 1.4.2007 images/info_i
images/self E.ON Česká republika, s. r. o. 25733591 Jihočeský kraj Firma Kraj   images/info_i
images/self INTERNET CZ, a.s. 26043319 ORP Prachatice Firma ORP   images/info_i
images/self Kamenný Újezd 00245062 ORP České Budějovice Územní samosprávný celek ORP   images/info_i
images/self Loučovice 00245984 ORP Český Krumlov Územní samosprávný celek ORP   images/info_i
images/self MINISTERSTVO OBRANY ČR
Pobočky organizace: Ministerstvo obrany ČR - Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Ministerstvo obrany ČR - Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Ministerstvo obrany ČR - Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Pardubice, Ministerstvo obrany ČR - Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Praha, Ministerstvo obrany ČR - Odbor pro válečné veterány, Ministerstvo obrany ČR - Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury
60162694 Jihočeský kraj Složka státu Kraj/ORP   images/info_i
images/self Ministerstvo obrany ČR - Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice
Pobočka hlavní organizace: MINISTERSTVO OBRANY ČR
60162694 Jihočeský kraj Složka státu Kraj/ORP   images/info_i
images/self Planá 00581852 ORP České Budějovice Územní samosprávný celek ORP   images/info_i
images/self Radošovice (ORP České Budějovice) 00581879 ORP České Budějovice Územní samosprávný celek ORP   images/info_i
images/self Správa železniční dopravní cesty, s.o. - Správa železniční geodezie Praha
Pobočka hlavní organizace: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
70994234 Jihočeský kraj Složka státu Kraj/ORP   images/info_i
images/self Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Pobočky organizace: Správa železniční dopravní cesty, s.o. - Technická ústředna dopravní cesty, Správa železniční dopravní cesty, s.o. - Správa železniční geodezie Praha
70994234 Jihočeský kraj Složka státu Kraj/ORP   images/info_i
images/self Staré Hodějovice 00245453 ORP České Budějovice Územní samosprávný celek ORP   images/info_i
images/self Teplárna České Budějovice, a.s. 60826835 ORP České Budějovice
ORP Český Krumlov
Firma ORP   images/info_i