Územní plán města České Budějovice
Změna: Změna č. 49 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě 1.5.1 Hardtmuthova
Seznam příloh
1 záznam
Název Typ přílohy
Změna č. 49 územního plánu města České Budějovice.zip  Grafická část