Územní plán města České Budějovice
Změna: Změna č. 42 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě 1.1.2. Sokolský ostrov II
Seznam příloh
1 záznam
Název Typ přílohy
Změna č. 42 územního plánu města České Budějovice.zip  Grafická část