Územní plán města České Budějovice
Změna: Změna č. 55 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě 2.1.7. Suché Vrbné – průmyslový obvod II
Seznam příloh
1 záznam
Název Typ přílohy
Změna č. 55 územního plánu města České Budějovice.zip  Grafická část