Územní plán města České Budějovice
Změna: Změna č. 52 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě 3.2.1. Za Otýlií
Seznam příloh
1 záznam
Název Typ přílohy
Změna č. 52 územního plánu města České Budějovice.zip  Grafická část