Územní plán města České Budějovice
Změna: Změna č. 54 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě 3.5.2. Hvízdal II
Seznam příloh
1 záznam
Název Typ přílohy
Změna č. 54 územního plánu města České Budějovice.zip  Grafická část