Územní plán města České Budějovice
Změna: Změna č. 46 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě 4.0.1. Haklovy Dvory II
Seznam příloh
1 záznam
Název Typ přílohy
Změna č. 46 územního plánu města České Budějovice.zip  Grafická část