Územní plán města České Budějovice
Změna: Změna č. 51 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě 1.4.2. U Požární zbrojnice
Seznam příloh
1 záznam
Název Typ přílohy
Změna č. 51 územního plánu města České Budějovice.zip  Grafická část