Územní plán města České Budějovice
Změna: Změna č. 57 ÚPnM Č. Budějovice ve vazbě na podjezd pod železnicí v trase Mánesova - Dobrovodská, v k.ú. Č.B. 5, 6
Seznam příloh
1 záznam
Název Typ přílohy
Změna č. 57 územního plánu města České Budějovice.zip  Grafická část