Územní plán města České Budějovice
Změna: Změna č. 62 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě Sídliště Vltava II
Seznam příloh
1 záznam
Název Typ přílohy
Změna č. 62 územního plánu města České Budějovice.zip  Grafická část