Územní plán města České Budějovice
Změna: Změna č. 66 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě 3.4.3. Suchomel II
Seznam příloh
1 záznam
Název Typ přílohy
Změna č. 66 územního plánu města České Budějovice.zip  Grafická část