Územní plán města České Budějovice
Změna: Změna č. 65 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě 3.1.3. Za potokem II
Seznam příloh
1 záznam
Název Typ přílohy
Změna č. 65 územního plánu města České Budějovice.zip  Grafická část