Územní plán města České Budějovice
Změna: Změna č. 58 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě Kasárenská
Seznam příloh
1 záznam
Název Typ přílohy
Změna č. 58 územního plánu města České Budějovice.zip  Grafická část