Územní plán města České Budějovice
Změna: Změna č. 60 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě U Švába I
Seznam příloh
1 záznam
Název Typ přílohy
Změna č. 60 územního plánu města České Budějovice.zip  Grafická část