Územní plán města České Budějovice
Změna: Změna č. 73 ÚPnM České Budějovice v lokalitě U Vávrovských rybníků III
Seznam příloh
1 záznam
Název Typ přílohy
Změna č. 73 územního plánu města České Budějovice.zip  Grafická část