Územní plán města České Budějovice
Změna: Změna č. 76 ÚPnM České Budějovice v lokalitě Rožnov - Za Tratí
Seznam příloh
1 záznam
Název Typ přílohy
Změna č. 76 územního plánu města České Budějovice.zip  Grafická část