Územní plán města České Budějovice
Změna: Změna č. 72 ÚPnM České Budějovice ve vazbě na ZÚR
Seznam příloh
1 záznam
Název Typ přílohy
Změna č. 72 územního plánu města České Budějovice.zip  Grafická část