Územní plán města České Budějovice
Změna: Změna č. 70 ÚPnM České Budějovice v lokalitě Hardtmuthova II
Seznam příloh
1 záznam
Název Typ přílohy
Změna č. 70 územního plánu města České Budějovice.zip  Grafická část