Územní plán města České Budějovice
Změna: Změna č. 80 ÚPnM České Budějovice v lokalitě Kasárenská
Seznam příloh
38 záznamů 25 na stránce
1 2
Název Typ přílohy
Změna č. 80 - Textová část - opatření obecné povahy.pdf  Textová část
Změna č. 80 - Krycí list 1.2.2. Kasárenská.pdf  Textová část
Změna č. 80 - Obecně závazná vyhláška.pdf  Textová část
Změna č. 80 - Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky.pdf  Textová část
Změna č. 80 - Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky - titulka.pdf  Textová část
Změna č. 80 - Příloha č. 4 obecně závazné vyhlášky.pdf  Textová část
Změna č. 80 - I.1.1. Širší vztahy.pdf  Grafická část
Změna č. 80 - I.2.1. Krycí list části lokality.pdf  Grafická část
Změna č. 80 - I.2.1. Hlavní výkres funkční regulace území.pdf  Grafická část
Změna č. 80 - I.3.1. Komunikační skelet města.pdf  Grafická část
Změna č. 80 - I.4.1. Záplavová území, vodní plochy a toky.pdf  Grafická část
Změna č. 80 - I.4.2. Odkanalizování území.pdf  Grafická část
Změna č. 80 - I.4.3. Zásobování vodou.pdf  Grafická část
Změna č. 80 - I.6.1. Vyhodnocení nároků na zábor ZPF a LPF.pdf  Grafická část
Změna č. 80 - I.7.1. Veřejně prospěšné stavby.pdf  Grafická část
Změna č. 80 - II.1. Koordinační výkres.pdf  Grafická část
Změna č. 80 - II.2. Širší vztahy.pdf  Grafická část
Úplné znění po Změně č. 80 - textová část - krycí listy lokalit.zip  Textová část
Úplné znění po Změně č. 80 - textová část - úvodní informace.pdf  Textová část
Úplné znění po Změně č. 80 - textová část - obecně závazná vyhláška.pdf  Textová část
Úplné znění po Změně č. 80 - textová část - přílohy OZV.zip  Textová část
Úplné znění po Změně č. 80 - grafická část - krycí listy.zip  Grafická část
Úplné znění po Změně č. 80 - grafická část - výkresy VPS.zip  Grafická část
Úplné znění po Změně č. 80 - 2.1. Hlavní výkres.pdf  Grafická část
Úplné znění po Změně č. 80 - 3.1. Komunikační skelet města.pdf  Grafická část
1 2