04. 04. 2022

Aktualizace dat - Císařské otisky stabilního katastru

Místa na Vitorazsku s chybějícími císařskými povinnými otisky stabilního katastru byla doplněna originálními mapami stabilního katastru z pozdějšího období získaných z rakouského Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV).