Mezinárodní projekty

 

Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, oddělení územního plánování se účastnilo nebo účastní níže uvedených mezinárodních projektů:

 

Mezinárodní projekty (Územní plánování)