Obce v kraji (Územní plánování)

 

Územní plány a další nástroje územního plánování

 

Zdrojem popisných dat je databáze Ústavu územního rozvoje iLAS. Zdrojem grafických dat a příloh je Jihočeský kraj. Data mají pouze informativní charakter a nenahrazují platnou územně plánovací dokumentaci.

 

Územní plány obcí

 

Územně analytické podklady ORP

 

Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (limity využití území), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích (rozbor udržitelného rozvoje území). ÚAP se pořizují pro správní obvody úřadů územního plánování (ÚAP obcí) a pro území krajů (ÚAP krajů).

V Jihočeském kraji je celkem 17 obcí s rozšířenou působností a 1 vojenský újezd.

Stav ÚAP předaných jednotlivými ORP

4. úplná aktualizace územně analytických podkladů obcí byla zpracována v zákonném termínu, tedy do 31. 12. 2016, s výjimkou 5 ORP, které aktualizaci dokončily do března 2017. Zcela vlastními silami zpracovaly 4. úplnou aktualizaci ÚAP úřady územního plánování v Blatné, Č. Budějovicích, Dačicích, Jindřichově Hradci, Písku, Prachaticích, Soběslavi, Strakonicích, Táboře, Třeboni, Vimperku a Vodňanech. S částečnou pomocí externího subjektu zpracovaly aktualizaci úřady územního plánování v Č. Krumlově, Kaplici a v Trhových Svinech. S využitím externího subjektu na základě výběrového řízení zpracovaly aktualizaci úřady územního plánování v Milevsku a Týně nad Vltavou.

3. úplná aktualizace územně analytických podkladů obcí byla zpracována v zákonném termínu, tedy do 31. 12. 2014, u všech 17 obcí s rozšířenou působností. Zcela vlastními silami zpracovaly 3. úplnou aktualizaci ÚAP úřady územního plánování v Č. Budějovicích, Blatné, Dačicích, J. Hradci, Kaplici, Soběslavi, Táboře, Třeboni, Vimperku a Vodňanech. S částečnou pomocí externího subjektu zpracovaly aktualizaci úřady územního plánování v Č. Krumlově, Prachaticích, Trhových Svinech a Týně nad Vltavou. S využitím externího subjektu na základě výběrového řízení zpracovaly aktualizaci úřady územního plánování v Milevsku, Písku a Strakonicích.

2. úplná aktualizace územně analytických podkladů obcí byla zpracována v zákonném termínu, tedy do 31. 12. 2012, u všech 17 obcí s rozšířenou působností. Úplně vlastními silami zpracovaly 2. úplnou aktualizaci ÚAP úřady územního plánování v Dačicích, Kaplici, Táboře, Třeboni, Vimperku a Vodňanech. S částečnou pomocí externího subjektu zpracovaly aktualizaci úřady územního plánování v Prachaticích, Soběslavi, Týně nad Vltavou. S využitím externího subjektu na základě výběrového řízení zpracovaly aktualizaci úřady územního plánování v Blatné, Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci, Milevsku, Písku, Strakonicích, Trhových Svinech.

1. úplná aktualizace územně analytických podkladů obcí byla zpracována v zákonném termínu, tedy do 31. 12. 2010, u 16 ze 17 obcí s rozšířenou působností. ÚAP Třeboň byly dokončeny v březnu 2011. Úplně vlastními silami zpracovaly 1. úplnou aktualizaci ÚAP úřady územního plánování v Dačicích, Kaplici, Třeboni, Vimperku a ve Vodňanech. S částečnou pomocí externího subjektu zpracovaly aktualizaci úřady územního plánování v Prachaticích a Strakonicích. Ostatní úřady zpracovaly aktulizaci s využitím externího subjektu na základě výběrového řízení.

První územně analytické podklady obcí byly v Jihočeském kraji zpracovány ve všech obcích s rozšířenou působností v zákonném termínu, tedy k 31. 12. 2008.
 

 

Územně analytické podklady