Územní studie (Jihočeský kraj)

 

Územní studie

 

Krajský úřad Jihočeského kraje pořídil následující územní studie:

Územní studie metropolitní oblasti České Budějovice

Územní studie krajiny Jihočeského kraje

Územní studie severní silniční tangenty města České Budějovice a dopravního napojení veřejného logistického centra České Budějovice - Nemanice

Územní studie železniční napojení Klápy na systém ŠED

Územní studie Šumava

Územní studie Orlicko

Územní studie Třeboňsko - Novohradsko

Územní studie Vltava

Územní studie Hůry - Vědecko-technický park

Územní studie vedení silnice II/156 v úseku Nové hrady - HP Vyšné / Höhenberg

Územní studie silnice I/34 u obce Lásenice

Územní studie přeložky silnice II/141 Číčenice

Územní studie letiště Tchořovice

Územní studie obchvatu města Trhové Sviny

Územní studie Lipensko - odstranění disparit rozvoje území a nastartování rozvoje oblasti Lipenska

Územní studie Jižní obchvat Dolního Bukovska