Směrnice a metodiky

 

Krajský úřad v souladu s ustanovením § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů poskytuje obcím odbornou a metodickou pomoc. Všechny níže uveřejněné metodiky jsou aktuální a odpovídají platným právním předpisům.

 

Směrnice a metodiky (Územní plánování)